کد خطای پکیج ایران رادیاتور

کد خطای پکیج ایران رادیاتور

کد خطای پکیج ایران رادیاتور

خطای ۷۰ و یا E88 در پکیج ایران رادیاتور

روش عیب یابی از کد خطا :

چشمک زدن چراغ پکیج ایران رادیاتور

در پکیج های دیواری ایران رادیاتور مدل آنالوگ روی پانل دستگاه چراغ هایی وجود دارد که در زیر هر چراغ عددی از ۳۰ تا ۸۰ درج شده است

چشمک زدن چراغ پکیج ایران رادیاتور :

این چراغ ها در حالت عادی وقتی شیر آب باز است از ۳۰ به صورت جفت جفت حرکت کرده و به ۸۰ خاتمه پیدا میکند .

و در حالت زمستانی دمای آب مدار را نشان میدهند .

در مواقع ایراد در قطعه ای از دستگاه این ایراد توسط برد الکترونیک شناسایی و در مورد هر ایراد چراغ و یا چراغ هایی به صورت ممتد چشمک می‌زند.

کد خطای پکیج دیجیتال ایران رادیاتور :

در پکیج های دیجیتال این خطاها با یک حرف انگلیسی و یک عدد روی صفحه نمایان می‌شود. مثال : E8

چشمک زدن چراغ پکیج ایران رادیاتور و لیست خطاهای پکیج ایران رادیاتور

طریقه عیب یابی پکیج آنالوگ ایران رادیاتور :

هنگام خرابی پکیج همانند تصویر یک یا چند چراغ با هم چشمک میزنند

این چشمک زدن مشخص میکند کدام قسمت پکیج ایراد پیدا کرده

کد خطای انواع پکیج ایران رادیاتور

چشمک زدن چراغ پکیج ایران رادیاتور و لیست خطاهای پکیج ایران رادیاتور

علت خطای ۴۰ ۷۰ ایران رادیاتور :

در صورتیکه پکیج شما چراغ های ۴۰ و ۷۰ چشمک میزند نشانه کمبود فشار بار پکیج میباشد که شما باید با بالا آوردن فشار پکیج مشکل را برطرف نمایید .

جهت تشخیص عیب بوجود آمده در پکیج ایران رادیاتور بوسیله چراغ های تعبیه شده

روی پانل دستگاه دقت کنید کدام چراغ چشمک میزند و با توجه به جدول زیر ایراد پکیج خود را شناسایی کنید. 

کد خطای پکیج ایران رادیاتور مدل M

 

 شرح عیب پکیج E , M , B  ۸۰ ۷۰  ۶۰  ۵۰  ۴۰ ۳۰
 خرابی برد کنترل *  *
 فعال شدن ترموستات ایمنی ۱۰۵  *
 افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از ۸۹ درجه *
 سنسور شعله (یون)
عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن * *
عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن  * *
 باز شدن سنسور آب گرم  * *
اتصال کوتاه شدن سنسور آبگرم  *  *
 سنسورشوفاژ مدار قطع شده * *  *
سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده  *  *
 ترموستات ایمنی قطع کرده ولی دمای آب شوفاژ معمولی می باشد *  *  *
 باز شدن پرشر سوئیچ آب *  *
 سنسور دود باز شده  *  *
 پرشر هوا باز است  اما فن کار نمی کند  * *  *
 پرشر هوا بسته است اما فن کار نمی کند * *  *

 

کد خطای پکیج ایران رادیاتور مدل BM

* *

 شرح عیب پکیج E , M , B  ۸۰ ۷۰  ۶۰  ۵۰  ۴۰ ۳۰
 خرابی برد کنترل *  *
 فعال شدن ترموستات ایمنی ۱۰۵  *
 افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از ۸۹ درجه *
 سنسور شعله (یون)
عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن * *
عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن  * *
 باز شدن سنسور آب گرم  * *
اتصال کوتاه شدن سنسور آبگرم  *  *
 سنسورشوفاژ مدار قطع شده * *  *
سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده  *  *
 ترموستات ایمنی قطع کرده ولی دمای آب شوفاژ معمولی می باشد *  *  *
 باز شدن پرشر سوئیچ آب *  *
 سنسور دود باز شده  *  *
 پرشر هوا باز است  اما فن کار نمی کند  * *  *
 پرشر هوا بسته است اما فن کار نمی کند * *  *

 

کد خطا و ارور پکیج ایران رادیاتور مدل K

کد AF= سیستم ضد یخ زدگی

کد E1 = پرشر سوییچ آب در وضغیت قطع میباشد (مدار ان باز است)

کد E2= عیب یابی شعله (یون ) حین کار

کد E8 = ترموستات حدی ۱۰۵ درجه عمل کرده است (قطع است)

کد E10 = نشت دود به محیط(ترموستات دودکش قطع است)

کد E12-E30-E99= برد الکترونیک معیوب است

کد E31= ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد(اتصال کوتاه کرده است )

کد E32=ترمستور مدار شوفاژ اشکال است(مدار آن باز است )

کد E41= ترمستور آبگرم مصرفی اشکال دارد(اتصال کوتاه است)

کد E42 = ترمستور آبگرم مصرفی اشکال دارد (مدار آن باز است )

کد E50 = فن خاموش است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت وصل میباشد

کد ۵۱ E= فن روشن است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع میباشد

کد E81 = ترموستات حدی۱۰۵ درجه قطع کرده است ولی دمای انداز گیری شده توسط ترمستور طبیعی است

کد E91 = نوسان ولتاژ برق (بیشتر از ۲۶۰ ولت و کمتر از ۱۶۰ ولت)

کد خطا و ارور پکیج ایران رادیاتور مدل L

E42

 شرح عیب پکیج دیواری  ایران رادیاتور L کد عیب 
پرشر سوئیچ  آب در وضعیت قطع می باشد E1
عیب یابی یون حین کار E2
ترموستات حدی ۱۰۵ عمل کرده است E8
نشت دود به محیط E10
برد الکترونیک معیوب است E12  E30
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد (اتصال کوتاه است) E31
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد ( مدار آن باز است ) E32
 ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد (اتصال کوتاه است ) E41
 ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد ( مدار آن باز است )
 فن خاموش است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت وصل است  E50
 فن روشن است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت قطع می باشد  E51
 ترموستات حدی ۱۰۵ قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی  E81
 پکیج بیش از حد گرم شده است بالاتر از ۸۹ و کمتر از ۱۰۵ E88

 

کد خطای پکیج ایران رادیاتور

کد خطای پکیج ایران رادیاتور

کد خطای پکیج ایران رادیاتور

خطای ۷۰ و یا E88 در پکیج ایران رادیاتور

روش عیب یابی از کد خطا :

چشمک زدن چراغ پکیج ایران رادیاتور

در پکیج های دیواری ایران رادیاتور مدل آنالوگ روی پانل دستگاه چراغ هایی وجود دارد که در زیر هر چراغ عددی از ۳۰ تا ۸۰ درج شده است

چشمک زدن چراغ پکیج ایران رادیاتور :

این چراغ ها در حالت عادی وقتی شیر آب باز است از ۳۰ به صورت جفت جفت حرکت کرده و به ۸۰ خاتمه پیدا میکند .

و در حالت زمستانی دمای آب مدار را نشان میدهند .

در مواقع ایراد در قطعه ای از دستگاه این ایراد توسط برد الکترونیک شناسایی و در مورد هر ایراد چراغ و یا چراغ هایی به صورت ممتد چشمک می‌زند.

کد خطای پکیج دیجیتال ایران رادیاتور :

در پکیج های دیجیتال این خطاها با یک حرف انگلیسی و یک عدد روی صفحه نمایان می‌شود. مثال : E8

چشمک زدن چراغ پکیج ایران رادیاتور و لیست خطاهای پکیج ایران رادیاتور

طریقه عیب یابی پکیج آنالوگ ایران رادیاتور :

هنگام خرابی پکیج همانند تصویر یک یا چند چراغ با هم چشمک میزنند

این چشمک زدن مشخص میکند کدام قسمت پکیج ایراد پیدا کرده

کد خطای انواع پکیج ایران رادیاتور

چشمک زدن چراغ پکیج ایران رادیاتور و لیست خطاهای پکیج ایران رادیاتور

علت خطای ۴۰ ۷۰ ایران رادیاتور :

در صورتیکه پکیج شما چراغ های ۴۰ و ۷۰ چشمک میزند نشانه کمبود فشار بار پکیج میباشد که شما باید با بالا آوردن فشار پکیج مشکل را برطرف نمایید .

جهت تشخیص عیب بوجود آمده در پکیج ایران رادیاتور بوسیله چراغ های تعبیه شده

روی پانل دستگاه دقت کنید کدام چراغ چشمک میزند و با توجه به جدول زیر ایراد پکیج خود را شناسایی کنید. 

کد خطای پکیج ایران رادیاتور مدل M

 

 شرح عیب پکیج E , M , B  ۸۰ ۷۰  ۶۰  ۵۰  ۴۰ ۳۰
 خرابی برد کنترل *  *
 فعال شدن ترموستات ایمنی ۱۰۵  *
 افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از ۸۹ درجه *
 سنسور شعله (یون)
عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن * *
عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن  * *
 باز شدن سنسور آب گرم  * *
اتصال کوتاه شدن سنسور آبگرم  *  *
 سنسورشوفاژ مدار قطع شده * *  *
سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده  *  *
 ترموستات ایمنی قطع کرده ولی دمای آب شوفاژ معمولی می باشد *  *  *
 باز شدن پرشر سوئیچ آب *  *
 سنسور دود باز شده  *  *
 پرشر هوا باز است  اما فن کار نمی کند  * *  *
 پرشر هوا بسته است اما فن کار نمی کند * *  *

 

کد خطای پکیج ایران رادیاتور مدل BM

* *

 شرح عیب پکیج E , M , B  ۸۰ ۷۰  ۶۰  ۵۰  ۴۰ ۳۰
 خرابی برد کنترل *  *
 فعال شدن ترموستات ایمنی ۱۰۵  *
 افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از ۸۹ درجه *
 سنسور شعله (یون)
عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن * *
عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن  * *
 باز شدن سنسور آب گرم  * *
اتصال کوتاه شدن سنسور آبگرم  *  *
 سنسورشوفاژ مدار قطع شده * *  *
سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده  *  *
 ترموستات ایمنی قطع کرده ولی دمای آب شوفاژ معمولی می باشد *  *  *
 باز شدن پرشر سوئیچ آب *  *
 سنسور دود باز شده  *  *
 پرشر هوا باز است  اما فن کار نمی کند  * *  *
 پرشر هوا بسته است اما فن کار نمی کند * *  *

 

کد خطا و ارور پکیج ایران رادیاتور مدل K

کد AF= سیستم ضد یخ زدگی

کد E1 = پرشر سوییچ آب در وضغیت قطع میباشد (مدار ان باز است)

کد E2= عیب یابی شعله (یون ) حین کار

کد E8 = ترموستات حدی ۱۰۵ درجه عمل کرده است (قطع است)

کد E10 = نشت دود به محیط(ترموستات دودکش قطع است)

کد E12-E30-E99= برد الکترونیک معیوب است

کد E31= ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد(اتصال کوتاه کرده است )

کد E32=ترمستور مدار شوفاژ اشکال است(مدار آن باز است )

کد E41= ترمستور آبگرم مصرفی اشکال دارد(اتصال کوتاه است)

کد E42 = ترمستور آبگرم مصرفی اشکال دارد (مدار آن باز است )

کد E50 = فن خاموش است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت وصل میباشد

کد ۵۱ E= فن روشن است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع میباشد

کد E81 = ترموستات حدی۱۰۵ درجه قطع کرده است ولی دمای انداز گیری شده توسط ترمستور طبیعی است

کد E91 = نوسان ولتاژ برق (بیشتر از ۲۶۰ ولت و کمتر از ۱۶۰ ولت)

کد خطا و ارور پکیج ایران رادیاتور مدل L

E42

 شرح عیب پکیج دیواری  ایران رادیاتور L کد عیب 
پرشر سوئیچ  آب در وضعیت قطع می باشد E1
عیب یابی یون حین کار E2
ترموستات حدی ۱۰۵ عمل کرده است E8
نشت دود به محیط E10
برد الکترونیک معیوب است E12  E30
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد (اتصال کوتاه است) E31
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد ( مدار آن باز است ) E32
 ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد (اتصال کوتاه است ) E41
 ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد ( مدار آن باز است )
 فن خاموش است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت وصل است  E50
 فن روشن است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت قطع می باشد  E51
 ترموستات حدی ۱۰۵ قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی  E81
 پکیج بیش از حد گرم شده است بالاتر از ۸۹ و کمتر از ۱۰۵ E88

 

کد خطای پکیج باکسی

کد خطای پکیج باکسی

کد خطای پکیج باکسی

 

 

کد خطا توصیف خطا اقدام لازم جهت اصلاح خطا
E01 خطای فشار گاز
 • ولوم را حداقل 2 ثانیه روی R بگذارید و درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:
 • بررسی جریان گاز و باز بودن شیر دستی گاز قبل از پکیج
 • بررسی عملکرد صحیح ترانس جرقه و کابل های رابط
 • تنظیم بودن الکترود جرقه
 • تنظیم بودن میله یون تشخیص شعله و مطمئن شدن از اتصال صحیح سیم های رابط
 • جابجایی فاز و نول برق ورودی
 • بررسی فشار گاز بعد از شیر گاز و تنظیم مقدار شعله حداقل
 • عملکرد صحیح کارکرد بوبین اصلی شیر گاز
 • عملکرد صحیح برد کنترلی
E02 خطا توسط سنسور ترموستات ایمنی صادر شده است نشانگر را حداقل 2 ثانیه روی R  بگذارید و درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:

 • عملکرد صحیح پمپ
 • عملکرد صحیح ترموستات حد
 • عملکرد صحیح ترموستات جداری
 • باز بودن مسیر گرمایش و به دنبال آن کارکرد صحیح بای پاس اتوماتیک
 • گرفتگی مبدل اصلی
 • عملکرد صحیح شیر گاز و ببین مدولار
E03 خطا توسط کنترل کننده فشاردودکش(پرشر سویچ) صادر شده است درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:

 • صحت عملکرد فن
 • صحت سالم بودن و ونتوری اختلاف فشار
 • عملکرد درست پرشر فن
 • اتصال صحیح شلنگ های رابط پرشر فن به ونتوری اختلاف فشار
 • مسدود نبودن دودکش
 • صحت عملکرد برد کنترلی
E05 خطای سنسور NTC حرارت مرکزی درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:

 • سالم بودن NTCجداری
 • عملکرد صحیح پمپ
 • مسدود نبودن مسیر گردش آب در سیستم حرارت مرکزی
 • صحت عملکرد برد کنترلی
E06 خطای سنسور NTC آب گرم مصرفی درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:

 • سالم بودن NTC آبگرم مصرفی
 • مسدود نبودن مبدل ثانویه
 • عملکرد صحیح سوپاپ ورودی آب سرد (فلومتر)
 • عملکردصحیح سنسور الکترونیکی فلومتر
 • صحت عملکرد برد کنترل
E10 کم بودن فشار آب فشار سیستم را کنترل کنید که به مقدار مشخص شده باشد. به قسمت 6 (دفترچه راهنما) مراجعه کنید و درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:

 • عملکرد صیح شیر پرکن
 • مناسب بودن فشار آب لوله کشی شهری
 • عملکرد صحیح پرشر سوئیچ آب
E25 دمای پکیج بیشتر از حد ممکن شده است (احتمالا پمپ از کار افتاده یا مسیر گرمایش مسدود شده است)  با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید
E35 خطای شعله نشان گر را حداقل 2 ثانبه روی R بگذارید و درصورت  عدم رفع خطا موارد زیر را کنترل کنید:

 • بررسی جریان گاز و باز بودن شیر دستی گاز قبل از پکیج
 • بررسی عملکرد صحیح ترانس جرقه و کابل های رابط
 • تنظیم بودن الکترود جرقه
 • تنظیم بودن میله یون تشخیص شعله و مطمئن شدن از اتصال صحیح سیم های رابط
 • جابجایی فاز و نول برق ورودی
 • بررسی فشار گاز بعد از شیر گاز و تنظیم مقدار شعله حداقل
 • عملکرد صحیح کارکرد بوبین اصلی شیر گاز
 •  عملکرد صحیح برد کنترلی

کد خطای پکیج آریستون

کد خطای پکیج آریستون

کد خطای پکیج آریستون

ARISTON (CLASS B/CLASS PREMIUM/GENUS PREMIUM/GENUS 36FF)

کد خطا

مفهوم کد خطا

مقدار گرمایش 1XX

01 1

فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد)

02 1

خطا در حسگر فشار آب

03 1

عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت NTC1 بیش از C°7 در ثانیه (برای سه بار متوالی)

04 1

عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت یا برگشتNTC2 یا NTC1 بیش از C°20 در ثانیه

05 1

عدم گردش یا وجود آب: اختلال دمای رفت و برگشت بیش از C°55 در ثانیه (برای سه بار متوالی)

06 1

عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت C°10 کمتر از دمای برگشت (برای سه بار متوالی)

07 1

عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت C°30 کمتر از دمای برگشت

08 1

افت فشار آب مدار گرمایش به زیر مقدار حداقل

09 1

افزایش فشار سیستم به بیش از 3BAR

10 1

خطا در NTC1 (رفت گرمایش)

12 1

خطا در NTC2 (برگشت گرمایش)

14 1

خطا در حسگر بیرونی (قطع با اتصال کوتاه)

16 1

قطعی حسگر گرمایش از کف

18 1

خطا در خواندن دمای حسگر رفت یا برگشت

1 P1

عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت NTC1 بیش از C°7 در ثانیه

1 P2

عدم گردش یا وجود آب: اختلاف دمای رفت و برگشت بیش از C°55 در ثانیه

1 P3

عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت C°10 کمتر از دمای برگشت

1 P4

افت فشار آب مدار گرمایش: نیاز به پر کردن

مقدار آب گرم بهداشتی2XX

01 2

اشکال در NTC مصرفی

02 2

اشکال در حسگر دمای پایینی منبع ذخیره خورشیدی

03 2

اشکال در NTC منبع ذخیره

04 2

اشکال در حسگر کلکتور خورشیدی

05 2

اشکال در حسگر ورودی سیستم خورشیدی

07 2

گرم شدن بیش از حد کلکتور خورشیدی

08 2

پایین بودن دمای کلکتور خورشیدی

09 2

گرم شدن بیش از حد منبع ذخیره

برد اصلی3XX

01 3

خطا در برد صفحه نمایش

02 3

اختلال در ارتباط بین برد اصلی و صفحه نمایش

03 3

خطا در برد اصلی

04 3

فشار دادن دکمه RESET بیش از 5 مرتبه در 15 دقیقه

05,6,7 3

خطا در برد اصلی

تجهیزات جانبی4XX

01 4

اختلال در عملکرد مودم

06 4

اختلال در عملکرد مودم

07 4

خطا در حسگر اتاقی

احتراق و تشخیص شعله5XX

01 5

عدم وجود شعله

02 5

عدم تشخیص شعله در زمان فعال بودن شیر گاز

5P1

عدم موفقیت در تشکیل شعله (بار اول)

5P2

عدم موفقیت در تشکیل شعله (بار دوم)

5P3

یکنواخت نبودن شعله

5P4

سه مرتبه تکرار جدا شدن شعله

ورود هوا / خروج محصولات احتراق6XX

01 6

فعال شدن ترموستات دود (در نوع محفظه احتراق باز)

02 6

فعال شدن ترموستات دود (در نوع محفظه احتراق باز)

04 6

سرعت پایین فن یا عدم عملکرد پرشر سوئیچ دود

07 6

فعال باقی ماندن پرشر سوئیچ دود

6P1

تاخیر در بسته شدن پرشر سوئیچ دود

612

عدم عملکرد پرشر سوئیچ دود در زمان روشن شدن فن

نواحی7XX

01 7

باز یا اتصال کوتاه شدن حسگر رفت حرارتی ناحیه 2

02 7

باز یا اتصال کوتاه شدن حسگر برگشت حرارتی ناحیه 2

03 7

باز یا اتصال کوتاه شدن حسگر رفت حرارتی ناحیه 3

04 7

باز یا اتصال کوتاه شدن حسگر برگشت حرارتی ناحیه 3

06 7

افزایش بیش از حد دما در ناحیه 2

پکیج آریستون (مدل اجیس) ARISTON (EGIS)

چشمک‌زن شدن LEDهای نشانگر دما، دلیل بر وجود اشکال به شرح ذیل است:

مفهوم کد خطا

کد خطا

90

80

70

60

50

40

فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد)

*

*

افت فشار آب مدار گرمایش

*

*

*

خرابی حسگر گرمایش مرکزی

*

*

*

خرابی حسگر آب گرم بهداشتی

*

*

*

خطای EEPROM

*

*

خطا در برقراری ارتباط بین برد و واسطه‌های جانبی مورد استفاده

*

*

تعداد فشار دادن دکمه RESET بیش از 5 مرتبه

*

*

*

*

*

*

خطای داخلی برد

*

*

خطا در عملکرد خودکار جرقه‌زن

*

خرابی الکترود تشخیص شعله

*

*

*

*

نقص در شعله، نبود شعله یکنواخت

*

*

*

*

 (CF)فعال شدن حسگر دود

(FF/ خطا در پرشر سوئیچ)

*

 

 

پکیج آریستون (مدل گنیاماکسی) (ARISTON (GENIA MAXI

چشمک‌زن شدن LEDهای نشانگر دما، دلیل بر وجود اشکال به شرح زیر است:

مفهوم کد خطا

کد خطا

80

70

60

50

40

30

افزایش بیش از حد دما (کلید حد عمل کرده است.)

*

عدم تشکیل یا تشخیص شعله

*

*

فعال شدن سیستم ضدیخ‌زدگی (مرحله اول روشن شدن پمپ)

*

*

فعال شدن سیستم ضدیخ‌زدگی (مرحله دوم روشن شدن پمپ و مشعل)

*

*

نشتی مدار آب (اختلاف بین حسگرهای رفت و برگشت اصلی بیش از C°40)

*

*

*

نشتی مدار آب (اختلاف بین حسگرهای رفت و برگشت اصلی بیش از C°10)

*

باز بودن مدار NTC ثانویه آب گرم بهداشتی

*

*

باز بودن مدار NTC اصلی آب رفت

*

*

*

باز بودن مدار NTC اصلی آب برگشت

*

*

*

مدار NTC اصلی آب برگشت«اتصال کوتاه» است.

*

*

*

تلاش برای احتراق در زمان کار کردن مشعل (مدار حسگر شعله در حین عملیات قطع می‌شود.)

*

*

خطای فیوز A 1/25 برد اصلی یا کابل ارتباطی آن

*

*

نبودن جریان هوا توسط فن (اتصال پرشر سوئیچ دود پس از گذشت یک دقیقه از صدور فرمان کار کردن فن هنوز برقرار نشده)

*

*

*

خطای پرشر سوئیچ دود

*

*

*

باز بودن مدار NTC آب گرم

*

*

*

مدار NTC اصلی آب گرم «اتصال کوتاه» است.

*

*

*

دمای بیش از حد داخل تانک (بیش از C°80)

*

*

*

*

اشکال در برقراری ارتباط بین دو برد

*

کد خطای پکیج بایماک

کد خطای پکیج بایماک

کد خطای پکیج بایماک

کد خطا شرح خطا توضیحات
A01 خطای جرقه زنی ترانس جرقه زن و خروجی آن همچنین الکترود جرقه زن و کابل آنرا چک نمایید و اگر دستگاه مدل ECO 4 بود شیر گازآنرا نیز کنترل نمایید.
A03 مشکل در ترموستات حد ترموستات حد را چک نمایید.
E01 خطای جرقه زنی ترانس جرقه زن و خروجی آن همچنین الکترود جرقه زن و کابل آنرا چک نمایید و اگر دستگاه مدل ECO 4 بود شیر گازآنرا نیز کنترل نمایید.
E02 خطای آتش غیر واقعی
خطا در ترموستات حد
دستگاه را ریست نمایید اگر دستگاه مدل ECO 4 بود موارد فوق را چک نمایید پمپ را چک نمایید،مبدل اصلی رسوب و یا گرفتگی دارد،فیلتر برگشت دستگاه پر شده است،ترموستات حد مشکل دارد،پکیج روی ماکزیمم قرار دارد.
E03 گرم شدن بیش از حد
تخلیه دود
اگر دمای پکیج بیش از حد مجاز بالا رود این کد خطا را خواهد داد و اگر مدل دستگاه ECO 4 یا ECO 5 بود مشکل تخلیه دود است.سنسور دود و دودکش و یا دیفرانشیل و کابلهای آنرا را کنترل نمایید .
E04 مشکل کلید فشار هوا دیفرانشیل و سوکتهای آن همچنین فن دستگاه را کنترل نمایید.
E05 مشکل کلید فشار هوا
خطا در سنسور شوفاژ
اگر ۳۰ ثانیه پس از شروع کار فن دیفرانشیل وصل نشود این کد خطا بروز داده میشود و اگر مدل دستگاه ECO 4 یا ECO 5 بود سنسور شوفاژ و سوکتهای آنرا چک نمایید در نهایت برد را تعویض نمایید.
E06 مشکل کلید فشار هوا
خطا در سنسور آبگرم مصرفی
دیفرانشیل و کابلهای آنرا چک نمایید و اگر مدل دستگاه ECO 4 یا ECO 5 بود سنسور آبگرم مصرفی و سوکت های آنرا چک نمایید درنهایت برد را تعویض نمایید.
E07 کابل ترموستات دودکش این مشکل زمانی که در گروه کابل ها عدم اتصال باشد بوجود می آیند.
E08 برد الکترونیکی اگر دمای خواسته شده با دمای ارائه شده در دستگاه متفاوت باشد به منزله خطا در برد است.
E09 شیر گازی اگر کنترلر گاز به فرمان برد عکس العمل نشان ندهد بوجود می آید.
E10 خطا در سیستم کنترل فشار افت فشار آب در سیستم،بوسیله شیر پر کن فشار آب را بالا ببرید .سنسور فشار را از دستگاه جدا نموده و از گرفته نبودن آن اطمینان حاصل نمایید،سوکتهای سنسور فشار را چک نمایید اگر مشکل بر طرف نشد در نهایت آنرا تعویض نمایید.
E02 برد الکترونیکی در هنگام بار گذاری اطلاعات برد خطا بوجود آمده است.
E21 برد الکترونیکی یکی از اتصالات روی برد دچار مشکل شده است.
E25 پمپ گیر پاچ کرده پمپ دستگاه را کنترل نمایید و از باز بودن مسیرها مطمئن شوید.
E26 گرم شدن بیش از حد اگر دمای پکیج بیش از حد مجاز بالا رود این کد خطا را خواهد داد.
E35 شیر گازی ترانس جرقه زن و خروجی آن همچنین الکترود جرقه زن و کابل آنرا چک نمایید واز باز بودن شیر گاز و تنظیم بودن آن نیز اطمینان یابید.
E80 کنترل دوره ایی دستگاه زمان سرویس دوره ایی دستگاه فرا رسیده است.
E82 فشار گاز- کابل های برق فشار مینیمم گاز را روی ۲ میلی بار تنظیم نمایید- کابل های برق را چک نمایید.
E97 مشکل برقی برق ورودی دستگاه را چک نمایید.
E98 برد الکترونیکی برد و سوکتهای آنرا چک نمایید.
E99 برد الکترونیکی برد و سوکتهای آنرا چک نمایید.
F02 خطای شعله غیر واقعی اگر قبل از باز شدن شیر گاز برد الکترونیکی سیگنال جرقه زنی را دریافت نماید این کد خطا نمایان میشود.
F13 قفل شدن پکیج پس از چند بار ریست کردن و حل نشدن مشکل ،پکیج قفل میشود برای رهایی از این حالت سیم برق را کشیده دوباره به برق بزنید.
F22 ولتاژ پایین اگر ولتاژ برق به کمتر از ۱۷۰ درجه برسد پکیج کد مورد نظر را نشان میدهد و به محض بالا رفتن ولتاژ دوباره شروع به کار میکند.
F23 دیفرانشیل اگر فن دستگاه خاموش باشد ولی دیفرانشیل هنوز وصل باشد کد مورد نظر به تصویر می آید. مشابه خطای E04 میباشد.
F25 برد الکترونیکی در حافظه کارت الکترونیکی خطایی موجود است.
F31 گرمایش شوفاژ NTC سنسور رفت شوفاژ NTC عددی خارج از بازه ( ۱۰۰C ,- 5C +) تشخیص دهد بوجود می آید.
F32 سنسور هوای بیرون سنسور محیطی اتصال کوتاه دهد یا مشکل داشته باشد بوجود می آید.
F33 آبگرم مصرفی NTC سنسور آبگرم مصرفی NTC عددی خارج از بازه ( ۱۰۰C ,- 5C +) را تشخیص دهد بوجود می آید.
F37 فشار آب پایین اگر فشار آب کمتر از ۰٫۴ بار باشد این مشکل بوجود می آید. با افزایش فشار مشکل حل خواهد شد.
F40 پرشر سوییچ فشار تغییرات پارامتر پرشرسوییچ فشار مشکل دارد.
F47 پرشر سوییچ فشار تغییرات پارامتر پرشرسوییچ فشار مشکل دارد.
F59 بوبین تنظیمات شیر گاز بوبین کنترلر گاز و یا کابل متصل به آن مشکل دارد.

کد خطای پکیج بایماک

کد خطای پکیج بایماک

کد خطای پکیج بایماک

کد خطا شرح خطا توضیحات
A01 خطای جرقه زنی ترانس جرقه زن و خروجی آن همچنین الکترود جرقه زن و کابل آنرا چک نمایید و اگر دستگاه مدل ECO 4 بود شیر گازآنرا نیز کنترل نمایید.
A03 مشکل در ترموستات حد ترموستات حد را چک نمایید.
E01 خطای جرقه زنی ترانس جرقه زن و خروجی آن همچنین الکترود جرقه زن و کابل آنرا چک نمایید و اگر دستگاه مدل ECO 4 بود شیر گازآنرا نیز کنترل نمایید.
E02 خطای آتش غیر واقعی
خطا در ترموستات حد
دستگاه را ریست نمایید اگر دستگاه مدل ECO 4 بود موارد فوق را چک نمایید پمپ را چک نمایید،مبدل اصلی رسوب و یا گرفتگی دارد،فیلتر برگشت دستگاه پر شده است،ترموستات حد مشکل دارد،پکیج روی ماکزیمم قرار دارد.
E03 گرم شدن بیش از حد
تخلیه دود
اگر دمای پکیج بیش از حد مجاز بالا رود این کد خطا را خواهد داد و اگر مدل دستگاه ECO 4 یا ECO 5 بود مشکل تخلیه دود است.سنسور دود و دودکش و یا دیفرانشیل و کابلهای آنرا را کنترل نمایید .
E04 مشکل کلید فشار هوا دیفرانشیل و سوکتهای آن همچنین فن دستگاه را کنترل نمایید.
E05 مشکل کلید فشار هوا
خطا در سنسور شوفاژ
اگر ۳۰ ثانیه پس از شروع کار فن دیفرانشیل وصل نشود این کد خطا بروز داده میشود و اگر مدل دستگاه ECO 4 یا ECO 5 بود سنسور شوفاژ و سوکتهای آنرا چک نمایید در نهایت برد را تعویض نمایید.
E06 مشکل کلید فشار هوا
خطا در سنسور آبگرم مصرفی
دیفرانشیل و کابلهای آنرا چک نمایید و اگر مدل دستگاه ECO 4 یا ECO 5 بود سنسور آبگرم مصرفی و سوکت های آنرا چک نمایید درنهایت برد را تعویض نمایید.
E07 کابل ترموستات دودکش این مشکل زمانی که در گروه کابل ها عدم اتصال باشد بوجود می آیند.
E08 برد الکترونیکی اگر دمای خواسته شده با دمای ارائه شده در دستگاه متفاوت باشد به منزله خطا در برد است.
E09 شیر گازی اگر کنترلر گاز به فرمان برد عکس العمل نشان ندهد بوجود می آید.
E10 خطا در سیستم کنترل فشار افت فشار آب در سیستم،بوسیله شیر پر کن فشار آب را بالا ببرید .سنسور فشار را از دستگاه جدا نموده و از گرفته نبودن آن اطمینان حاصل نمایید،سوکتهای سنسور فشار را چک نمایید اگر مشکل بر طرف نشد در نهایت آنرا تعویض نمایید.
E02 برد الکترونیکی در هنگام بار گذاری اطلاعات برد خطا بوجود آمده است.
E21 برد الکترونیکی یکی از اتصالات روی برد دچار مشکل شده است.
E25 پمپ گیر پاچ کرده پمپ دستگاه را کنترل نمایید و از باز بودن مسیرها مطمئن شوید.
E26 گرم شدن بیش از حد اگر دمای پکیج بیش از حد مجاز بالا رود این کد خطا را خواهد داد.
E35 شیر گازی ترانس جرقه زن و خروجی آن همچنین الکترود جرقه زن و کابل آنرا چک نمایید واز باز بودن شیر گاز و تنظیم بودن آن نیز اطمینان یابید.
E80 کنترل دوره ایی دستگاه زمان سرویس دوره ایی دستگاه فرا رسیده است.
E82 فشار گاز- کابل های برق فشار مینیمم گاز را روی ۲ میلی بار تنظیم نمایید- کابل های برق را چک نمایید.
E97 مشکل برقی برق ورودی دستگاه را چک نمایید.
E98 برد الکترونیکی برد و سوکتهای آنرا چک نمایید.
E99 برد الکترونیکی برد و سوکتهای آنرا چک نمایید.
F02 خطای شعله غیر واقعی اگر قبل از باز شدن شیر گاز برد الکترونیکی سیگنال جرقه زنی را دریافت نماید این کد خطا نمایان میشود.
F13 قفل شدن پکیج پس از چند بار ریست کردن و حل نشدن مشکل ،پکیج قفل میشود برای رهایی از این حالت سیم برق را کشیده دوباره به برق بزنید.
F22 ولتاژ پایین اگر ولتاژ برق به کمتر از ۱۷۰ درجه برسد پکیج کد مورد نظر را نشان میدهد و به محض بالا رفتن ولتاژ دوباره شروع به کار میکند.
F23 دیفرانشیل اگر فن دستگاه خاموش باشد ولی دیفرانشیل هنوز وصل باشد کد مورد نظر به تصویر می آید. مشابه خطای E04 میباشد.
F25 برد الکترونیکی در حافظه کارت الکترونیکی خطایی موجود است.
F31 گرمایش شوفاژ NTC سنسور رفت شوفاژ NTC عددی خارج از بازه ( ۱۰۰C ,- 5C +) تشخیص دهد بوجود می آید.
F32 سنسور هوای بیرون سنسور محیطی اتصال کوتاه دهد یا مشکل داشته باشد بوجود می آید.
F33 آبگرم مصرفی NTC سنسور آبگرم مصرفی NTC عددی خارج از بازه ( ۱۰۰C ,- 5C +) را تشخیص دهد بوجود می آید.
F37 فشار آب پایین اگر فشار آب کمتر از ۰٫۴ بار باشد این مشکل بوجود می آید. با افزایش فشار مشکل حل خواهد شد.
F40 پرشر سوییچ فشار تغییرات پارامتر پرشرسوییچ فشار مشکل دارد.
F47 پرشر سوییچ فشار تغییرات پارامتر پرشرسوییچ فشار مشکل دارد.
F59 بوبین تنظیمات شیر گاز بوبین کنترلر گاز و یا کابل متصل به آن مشکل دارد.

کد خطای پکیج بوتان

کد خطای پکیج بوتان روما Roma

 

کد عیب یابی
A01 نشانه روشن شدن مشعل
A02 مشکل   کلید حرارتی
A03 ایرادات در پرشر دود، ترموستات دود، مجموعه فن
A04 مشکل کلید حداقل فشار آب
A06 مشکل NTC مصرفی
A07 مشکل NTC گرمایشی
A11 نشانه عملکرد حسگر قبل فرمان برد، انفجاری روشن شدن
ADJ معرف تنظیم الکتریکی حداقل، حداکثر مدار گرمایش

کد خطای پکیج بوتان پرلا Perla

 

کد عیب یابی
E01 عدم تشکیل شعله
E02 قطعی یا خرابی کلید حرارتی
E03 ایرادات پرشر دود، مجموعه فن، ترموستات دود
E04 عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش
E06 قطعی NTC آبگرم مصرفی
E07 قطعی NTC گرمایش
E11 حس شدن شعله قبل از ارسال فرمان برد به شیر گاز
ADJ تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش

کد خطای پکیج بوتان سی وی CV

 

کد عیب یابی
E1 نبود شعله، قطع بودن گاز
E2 قطع ارتباط کلید حرارتی مبدل با برد یا فعال شدن آن
E3 عدم رفع مشکل دودکش، عدم کارکرد درست کلید امنیتی فشار دود
E4 خطا و عیب مدولاتور شیر گاز
E5 ایراد در سنسور حرارتی مدار گرمایشی
E6 عیب سنسور حرارتی مدار آب گرم مصرفی
E7 اتصال کلید ایمنی فشار دودکش قبل از روشن شدن فن
E8 کارکرد نادرست حسگر دمای محیط خارجی
E9 نشانی از بیش از 95 درجه بودن دمای آب مدار گرمایش
E13 ایراد نرم افزاری برد
E15 ایراد کلید امنیتی فشار دود یا دودکش
E17 فعالیت ترموستات دود
E25 یخ زدگی مبدل اصلی
E27 اشکال در کلید امنیتی حداقل فشار سیستم
E29 ایرادات مدار برق رسانی شیر گاز
E99 خطای عدم تشخیص فن دار یا بدون فن بودن پکیج

 

کد خطای پکیج بوتان بنسره پروBenessere Pro

 

کد عیب یابی
10 قطعی گاز، خرابی حسگر شعله
11 انفجاری روشن شدن پکیج
20 مشکل کلید حرارتی
21 خرابی یا قطع سنسور مشعل
22 ایراد سنسور دود
30 و31 خرابی فن، خرابی کلید امنیتی دود
40 و 41 پایین بودن فشار آب
42 ایراد در حسگر فشار آب
51 الی 59 عیب برد کنترل
60 ایراد NTC مصرفی
71 ایراد NTC گرمایش
77 خرابی NTC گرمایش از کف
J0 خرابی کابل ارتباطی برد یا نمایشگر آن
J1 نشانه در حالت کنترلی بودن شوفاژ

کد خطای پکیج بوتان نوا بنسره Nuova Benessere

 

کد عیب یابی
01 قطعی گاز
02 نشانه ای از عمل کردن کلید حرارتی روی مبدل
03 معرف عمل کردن ترموستات دود
04 نبود آب یا فشار کم آب در مدار شوفاژ
05 عدم ارتباط ریموت کنترل اتاق با پکیج
06 قطعی NTC آب گرم مصرفی
07 قطعی NTC شوفاژ

کد خطای پکیج بوتان

کد خطای پکیج بوتان روما Roma

 

کد عیب یابی
A01 نشانه روشن شدن مشعل
A02 مشکل   کلید حرارتی
A03 ایرادات در پرشر دود، ترموستات دود، مجموعه فن
A04 مشکل کلید حداقل فشار آب
A06 مشکل NTC مصرفی
A07 مشکل NTC گرمایشی
A11 نشانه عملکرد حسگر قبل فرمان برد، انفجاری روشن شدن
ADJ معرف تنظیم الکتریکی حداقل، حداکثر مدار گرمایش

کد خطای پکیج بوتان پرلا Perla

 

کد عیب یابی
E01 عدم تشکیل شعله
E02 قطعی یا خرابی کلید حرارتی
E03 ایرادات پرشر دود، مجموعه فن، ترموستات دود
E04 عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش
E06 قطعی NTC آبگرم مصرفی
E07 قطعی NTC گرمایش
E11 حس شدن شعله قبل از ارسال فرمان برد به شیر گاز
ADJ تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش

کد خطای پکیج بوتان سی وی CV

 

کد عیب یابی
E1 نبود شعله، قطع بودن گاز
E2 قطع ارتباط کلید حرارتی مبدل با برد یا فعال شدن آن
E3 عدم رفع مشکل دودکش، عدم کارکرد درست کلید امنیتی فشار دود
E4 خطا و عیب مدولاتور شیر گاز
E5 ایراد در سنسور حرارتی مدار گرمایشی
E6 عیب سنسور حرارتی مدار آب گرم مصرفی
E7 اتصال کلید ایمنی فشار دودکش قبل از روشن شدن فن
E8 کارکرد نادرست حسگر دمای محیط خارجی
E9 نشانی از بیش از 95 درجه بودن دمای آب مدار گرمایش
E13 ایراد نرم افزاری برد
E15 ایراد کلید امنیتی فشار دود یا دودکش
E17 فعالیت ترموستات دود
E25 یخ زدگی مبدل اصلی
E27 اشکال در کلید امنیتی حداقل فشار سیستم
E29 ایرادات مدار برق رسانی شیر گاز
E99 خطای عدم تشخیص فن دار یا بدون فن بودن پکیج

 

کد خطای پکیج بوتان بنسره پروBenessere Pro

 

کد عیب یابی
10 قطعی گاز، خرابی حسگر شعله
11 انفجاری روشن شدن پکیج
20 مشکل کلید حرارتی
21 خرابی یا قطع سنسور مشعل
22 ایراد سنسور دود
30 و31 خرابی فن، خرابی کلید امنیتی دود
40 و 41 پایین بودن فشار آب
42 ایراد در حسگر فشار آب
51 الی 59 عیب برد کنترل
60 ایراد NTC مصرفی
71 ایراد NTC گرمایش
77 خرابی NTC گرمایش از کف
J0 خرابی کابل ارتباطی برد یا نمایشگر آن
J1 نشانه در حالت کنترلی بودن شوفاژ

کد خطای پکیج بوتان نوا بنسره Nuova Benessere

 

کد عیب یابی
01 قطعی گاز
02 نشانه ای از عمل کردن کلید حرارتی روی مبدل
03 معرف عمل کردن ترموستات دود
04 نبود آب یا فشار کم آب در مدار شوفاژ
05 عدم ارتباط ریموت کنترل اتاق با پکیج
06 قطعی NTC آب گرم مصرفی
07 قطعی NTC شوفاژ