بایگانی برچسب: s

کدهای خطای پکیج دیواری فرولی

 

  • کدهای خطای پکیج دیواری فرولی
A01 روشن نشدن مشعل بلوکه شدن
A02 علامت شعله وجود دارد ولی مشعل خاموش است بلوکه شدن
A03 سنسور اطمینان عمل میکند بلوکه شدن
F04 ترموستات دود عمل میکند
F05 ایراد سوئیچ فشار هوا
A06 شعله 5 بار در 4 دقیقه قطع شده بلوکه شدن
F08 بالا رفتن بیش از حد درجه حرارت مبدل
F10 سنسور NTC مدار شوفاژ خراب است
F11 سنسور NTC آبگرم بهداشتی خراب است
F12 ایراد در سنسور آبگرم بهداشتی(درصورت نصب مخزن خارجی)
F14 سنسور NTC اطمینان خراب است
A15 ایراد سوئیچ فشار هوا بلوکه شدن
A23 نرسیدن فشار مدار شوفاژ به مقدار مناسب ظرف مدت 4 دقیقه بلوکه شدن
A24 بیش از 3 مرتبه پرشدن مدار شوفاژ در 24 ساعت بلوکه شدن
F34 ایراد در ولتاژ برق
F35 ایراد در فرکانس برق
F37 فشار پایین مدار شوفاژ
F39 ایراد سنسور NTC خارجی
F40 فشار بالای مدار شوفاژ
A41 جدا شدن اتصال سنسورها از لوله مبدل بلوکه شدن
F42 ایراد در سنسور دو کاره (اختلاف دمای سنسورهای اطمینان/مدار شوفاژ)
F43 سیستم حفاظت از مبدل حرارتی
F47 جدا شدن کابل سنسور فشار آب
F50 قطع شدن سیم، سیم پیچ تدریجی

کدهای خطای پکیج وایلانت

کدهای خطای پکیج وایلانت

کد

مفهوم کد

F.0

ایراد در سیستم سنسور دما مدار رفت NTC

F.1

ایراد در سیستم سنسور دما مدار برگشت NTC

F.5

قطع سنسور خارجی جریان گاز

F.6

قطع سنسور داخلی جریان گاز

F.10

اتصال کوتاه در سنسور NTC مدار رفت    (130 درجه سانتیگراد)

F.11

اتصال کوتاه در سنسور NTC مدار برگشت    (130 درجه سانتیگراد)

F.15

اتصال کوتاه سنسور خارجی جریان گاز

F.16

اتصال کوتاه سنسور داخلی جریان گاز

F.20

فعال شدن محدود کننده ایمنی دما

F.22

کمبود آب دستگاه یا خشک کار کردن پمپ

F.23

کمبود آب یا اختلاف کم دما بین دو سنسور دما

F.24

کمبود آب یا افزایش سریع دمای آب

F.26

جریان برق استپ موتور شیر گاز بر قرار نمی شود

F.27

شعله مرحله دوم مشعل تشکیل نشده و مشعل در حال خاموش شدن است

F.28

دستگاه راه اندازی نمی شود:تا مرحله جرقه زن پیش رفته سپس متوقف می شود

F.29

خاموش شدن در حین کار دستگاه

F.36

عدم تخلیه صحیح محصولات احتراق (قطع توسط سنسور دود)

F.49

وجود ولتاژ ضعیف در بردهای کنترلی جانبی خارج از دستگاه ( این بردها در ایران کاربرد ندارد)

F.61

خطا در راه اندازی شیرگار

F.62

تاخیر در قطع گاز

F.63

خطا در حافظه برد الکترونیکی

F.65

دمای برد الکترونیکی بالا است

F.67

ولتاژ دریافتی از شعله خارج از رنج است ( بین 0 تا 5 ولت )

F.70

عدم همخوانی برد اصلی یا برد صفحه نمایش با مدل دستگاه

F.71

عدم تغییر عدد میزان فشار آب مدار گرمایش

F.72

اخطار سنسور رفت و برگشت

F.73

خطا در سنسور فشار

F.74

خطا در سنسور فشار آب

F.75

سنسور فشار آب و یا خرابی پمپ

F.77

مورد استفاده ندارد

d.77

مورد استفاده ندارد

d.78

حداکثر دمای آب بهداشتی

d.84

مورد استفاده ندارد

d.85

افزایش حداقل قدرت دستگاه برای جلوگیری از تشکیل رطوبت در دودکش

d.88

تنظیم دبی استارت برای مدار آب بهداشتی

d.93

تنظیم کد دستگاه

d.96

ریست ( بازگشت به تنظیم کارخانه

کد خطای پکیج تاچی

 

کد خطای پکیج تاچی تیپ A
کد خطا عیب
E1 عدم تشکیل یا تشخیص شعله
E2 افزایش بیش از حد  در دمای مدار شوفاز ( فعال شدن فیوز حد )
E3 انسداد دودکش – خطای پرشر فن
E4 افت فشار اب مدار گرمایش
E6 اشکال در NTC  مصرفی
E7 اشکال در NTC  گرمایشی

 

 

کد خطای پکیج تاچی تیپ B

 نقص در عملکرد

علت

رفع نقص

 

 

 

 

E 1

 

نقص در احتراق

 

گاز به دستگاه وارد نمی شود.شیر گاز را کنترل کنید .

شیر گاز را کنترل کنید .

فشار گاز بالا یا پایین است .

فشار گاز ورودی را تنظیم کنید .

میله یون حسگر خراب یا در معرض حرارت نمی باشد .

یون حسگر تنظیم یا تعویض شود .

کابل ارتباطی قطع است .

موارد عیب برطرف شود.

 

 

 

E 2

 

نقص در تهویه

(عدم وصل کنتاکت در لحظه استارت اولیه فن توسط پرشر سوئیچ فن)

 

دودکش مسدود است .

عوامل مسدودکننده را از بین ببرید .

پرشرسوییچ فن خراب است .

 

بررسی کنید .

فن خراب است. ( ولتاژ برق ضعیف است )

 

موارد عیب برطرف شود .

کابل ارتباطی قطع است.

موارد عیب برطرف شود.

 

 

 

E 3

نقص در سنسور تهویه

(عدم قطع کنتاکت در لحظه اتمام کارکرد فن توسط پرشر سوئیچ فن)

 

پرشرسوییچ فن خراب است .برق

 

 

تعویض کنید .

ونتوری داخل زانو خروجی فن در اثر حرارت دفرمه شده است .

تعویض کنید .

کابل ارتباطی قطع است.

موارد عیب برطرف شود.

 

 

 

E 4

 

نقص به علت گرم شدن بیش از حد

 

 

شیر یا مدار رفت و برگشت رادیاتورها بسته است .

 

 

بررسی کنید .

پمپ دستگاه  یا شیر برقی معیوب یا سوخته است .

تعویض کنید .

فیوز حد معیوب است .

 

تعویض کنید .

کابل ارتباطی قطع است.

موارد عیب برطرف شود.

 

E 5

 

نقص در سنسور دمای ورودی

حسگر(NTC   G14 )معیوب است .( تک مبدله )

 

تعویض کنید .

آی سی برد کنترل معیوب است ..(دو مبدله )

 

تعویض کنید .

 

 

 

E 6

 

نقص در حسگر(NTC  ) دمای آب گرم بهداشتی  G12

حسگر(NTC  )دمای آب گرم معیوب است .

 

تعویض کنید .

کابل ارتباطی قطع است.

موارد عیب برطرف شود.

 

 

E 7

 

نقص در حسگر(NTC  ) دمایمدار گرمایش G18

حسگر(NTC  )دمای مدار گرمایش معیوب است .

 

تعویض کنید .

کابل ارتباطی قطع است.

موارد عیب برطرف شود

 

E 8

نقض در مدار الکتریکی

 

برد کنترل  معیوب است .

 

تعویض کنید .

 

 

E 9

 

 

نقض در کمبود فشار آب

 

 

 

فشار آب خیلی کم است .5/0 بار

بررسی کنید .

فشار آب خیلی زیاد است .4 بار

بررسی کنید .

پمپ آب خراب است و فشار بالا می رود .

تعویض کنید .

مانومتر آب خراب یا لوله مسی متصل به آن مسدود است .

تعویض کنید .

کابل ارتباطی قطع است.

موارد عیب برطرف شود.

 

 

             دستگاه روشن است

        ولی آب خروجی داغ نیست.

1 شیر برقی ( گیربکس ) عمل نمی کند (دو مبدله) .

2 پمپ آب خراب است . ( دو مبدله )

3 توربین ( پروانه ) شکسته یا گیر دارد .

4 فلوسنسور حسگر (جریان آب ) خراب است .

5 لوله خروجی آب بهداشتی مسدود است .

6 مبدل حرارتی رسوب گرفته است .

7 فشار آب ورودی کم است .

 

 

 

 کد خطای پکیج تاچی تیپ C

کد ERROR

شرح شناسایی ERROR

1

E1

نقص درتهویه

2

E2

نقص درسنسور گرمایشی

3

E3

نقص در سنسور آب گرم بهداشتی

4

E4

نقص به علت داغ شدن بیش از حد

5

E5

نقص در مدار شیر گاز

 

6

E6

نقص در احتراق

7

E7

نقص در شعله 

8

E8

نقص در فشار گاز

9

 

E9

نقص به علت یخ زدگی

10

Eb

نقص به علت وجود شعله بعداز خاموش شدن

11

Ec

نقص در برد الکتریکی

 

12

EP

 

نقص کمبود فشار آب

 

 

کد خطای پکیج بوش

کد خطای پکیج بوش

کد خطای پکیج بوش

کد خطا مفهوم کد خطا موارد قابل بررسی
A 3 حسگر دود خراب یا سیم ان قطع است .
A 4 فعال شدن حسگر دود در پکیج بدون فن
A 6 حسگر NTC دود عدم تخلیه صحیح دود رااعلام میکند.
A 7 اشکال در NTC  مصرفی
A 8 ارتباط  CAN با برد قطع شده  
A A دمای اب گرم خروجی از دستگاه نسبت به دمای مبدل اصلی ۲۰درجه اختلاف دارد . NTC مصرفی و گرمایش وجود رسوب در مبدل اصلی و ثانویه

صحت کار پمپ

فشار گاز ورودی به دستگاه و

خروجی از شیرکنترل  گاز

محدودکننده جریان اب مصرفی

فلومتر

A C ارتباط بین TA211Eیا RAM  با برد قطع شده  
B 1 کلید کد خراب است .  
C 1 کنتاکت های پر شر سوئیچ دود در حین کار قطع می شود .  
C 4 پس از خاموش شدن دستگاه کنتاکت های پر شر سوئیچ دود قطع نمی شود .  
C 6 اشکال در پر شر سوئیچ دود پس از روشن شدن  
C A دبی اب عبوری از فلومتر بیش از حد مجاز است محدود کننده جریان اب فشار اب ساختمان

تنظیمات پمپ تامین فشار اب

ساختمان

C C ارتباط ترموسات اتاقی با برد قطع است .  
D 3 ارتباط  (جام پر ) بین پایه ۸و۹ ترمینال قطع شده است .  
E 2 اشکال در NTC  گرمایشی  
E 9 ترموسات حد عمل کرده است.  
E A عدم تشکیل یا تشخیص شعله  
F 0 اشکال در واحد کنترل ( برد )  
F 7 سیگنال اشتباه حسگر شعله ( مشعل خاموش است ولی شعله احساس می شود ) کثیفی الکترودها –کابل الکترود حسگر –خروجی گازهای احتراق –رسیدن رطوبت به برد
F A سیگنال اضافی حسگر شعله ( پس از قطع شیر گاز شعله همچنان باقی می ماند ).  
F D بی دلیل کلید RESET فشار داده شده است .  

کد خطای پکیج بوش

کد خطای پکیج بوش

کد خطای پکیج بوش

کد خطا مفهوم کد خطا موارد قابل بررسی
A 3 حسگر دود خراب یا سیم ان قطع است .
A 4 فعال شدن حسگر دود در پکیج بدون فن
A 6 حسگر NTC دود عدم تخلیه صحیح دود رااعلام میکند.
A 7 اشکال در NTC  مصرفی
A 8 ارتباط  CAN با برد قطع شده  
A A دمای اب گرم خروجی از دستگاه نسبت به دمای مبدل اصلی ۲۰درجه اختلاف دارد . NTC مصرفی و گرمایش وجود رسوب در مبدل اصلی و ثانویه

صحت کار پمپ

فشار گاز ورودی به دستگاه و

خروجی از شیرکنترل  گاز

محدودکننده جریان اب مصرفی

فلومتر

A C ارتباط بین TA211Eیا RAM  با برد قطع شده  
B 1 کلید کد خراب است .  
C 1 کنتاکت های پر شر سوئیچ دود در حین کار قطع می شود .  
C 4 پس از خاموش شدن دستگاه کنتاکت های پر شر سوئیچ دود قطع نمی شود .  
C 6 اشکال در پر شر سوئیچ دود پس از روشن شدن  
C A دبی اب عبوری از فلومتر بیش از حد مجاز است محدود کننده جریان اب فشار اب ساختمان

تنظیمات پمپ تامین فشار اب

ساختمان

C C ارتباط ترموسات اتاقی با برد قطع است .  
D 3 ارتباط  (جام پر ) بین پایه ۸و۹ ترمینال قطع شده است .  
E 2 اشکال در NTC  گرمایشی  
E 9 ترموسات حد عمل کرده است.  
E A عدم تشکیل یا تشخیص شعله  
F 0 اشکال در واحد کنترل ( برد )  
F 7 سیگنال اشتباه حسگر شعله ( مشعل خاموش است ولی شعله احساس می شود ) کثیفی الکترودها –کابل الکترود حسگر –خروجی گازهای احتراق –رسیدن رطوبت به برد
F A سیگنال اضافی حسگر شعله ( پس از قطع شیر گاز شعله همچنان باقی می ماند ).  
F D بی دلیل کلید RESET فشار داده شده است .  

کد خطای پکیج لورچ

کد خطای پکیج لورچ

کد خطای پکیج لورچ

 

کد خطا

شرح خطا

تاثیر خطا

راهکار رفع خطا

E10 افزایش بیش از اندازه فشار سیستم شوفاژ (> از۲٫۷ bar ) قفل شدن پکیج  بررسی شود شیر پرکن بسته باشد- با بازکردن پیچ هواگیری رادیاتورمقداری از آب را تخلیه کنید- درصورت برطرف نشدن یا تکرار مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E12 عدم عملکرد صحیح کنترل از راه دور قفل شدن پکیج reset کردن دستگاه خاموش کردن دستگاه

 

E13 خطای نرم افزار برد قفل شدن پکیج  با فشار دادن دکمه ” C” دستگاه را ازقفل خارج کنید ودر صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E *23 خطای سنسور بیرونی (خارج ازساختمان)  بطورخودکار این امکان از دستگاه حذف میشود بررسی موقعیت سنسور خارجی،در صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E25 پایین بودن بیش از اندازه دمای آب سیستم گرمایشی (دمای کمتر از۱٫۵ درجه سانتیگراد) قفل شدن پکیج  زمانی که دما به ۳ درجه برسد، دستگاه به طور خودکار فعال میشود 
E26 خطای الکترونیکی شیر برقی شیر گاز   قفل شدن پکیج با فشار دادن دکمه ” C” دستگاه را ازقفل خارج کنید ودر صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E28 خرابی سنسور دمای آب بهداشتی یا سنسور سیستم گرمایش قفل شدن پکیج  با فشار دادن دکمه ” C” دستگاه را ازقفل خارج کنید ودر صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E31 خطا در تنظیم پارامتر ترموستات اتاقی  قفل شدن پکیج با خدمات مشتریان تماس بگیرید  
E40 خطا در مدار سیستم گرمایشی قفل شدن پکیج  با خدمات مشتریان تماس بگیرید
E77 خطا در ترموستات مخزن(در مواردی که از پکیج برای گرم کردن مخازن آب مصرفی استفاده شود) خطا در پارامترها کاهش توان شعله با خدمات مشتریان تماس بگیرید  
E99 خطا در پارامترهای تنظیم برنامه قفل شدن پکیج  با خدمات مشتریان تماس بگیرید

 

کد خطا

شرح خطا

تاثیر خطا

راهکار رفع خطا

E0* خطای عدم ارتباط با ترموستات زمان دارECOCHRONO کارکرد موقت با خدمات مشتریان تماس بگیرید  
E1 خطای عدم جرقه زنی قفل شدن پکیج   با فشار دادن دکمه ” C” دستگاه را ازقفل خارج کنید ودر صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E1/15 خطای سوئیچ فشار هوا قفل شدن پکیج با فشار دادن دکمه ” C” دستگاه را ازقفل خارج کنید ودر صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E3 خطای سنسور دمای سیستم گرمایش قفل شدن پکیج   با فشار دادن دکمه ” C” دستگاه را ازقفل خارج کنید ودر صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E4 خطای سنسور دمایی سیستم آبگرم مصرفی دستگاه با قدرت حرارتی کمتر به کارخود ادامه میدهد با خدمات مشتریان تماس بگیرید 
E5  خطای مدولاسیون شیر گاز پکیج درحالت مینیمم شعله کار میکند   با خدمات مشتریان تماس بگیرید
E6 تشخیص دمای بالاتر از۹۰ درجه سانتیگراد توسط سنسور سیستم گرمایشی  سیستم برای مدارگرمایشی موقتا به صورت خودکار خاموش میشود ولی آبگرم مصرفی به صورت عادی در دسترس است دستگاه به طور خودکار خاموش میشود تا دمای آب به کمتر از ۶۰ درجه سانتیگراد برسددرصورت تکرار عیب با خدمات مشتریان تماس بگیرید
E7 اختلال در عملکرد سوئیچ فشار هوا قفل شدن پکیج   با خدمات مشتریان تماس بگیرید 
E8 کاهش بیش از اندازه فشار آب سیستم گرمایشی (کمتر از ۰/۴۵ بار) قفل شدن پکیج بررسی نشتی سیستم لوله کشی – تامین فشار آب ورودی کافی با بازکردن شیرپرکن – هواگیری مدار سیستم گرمایشی
E9 ناشی از دمای بیشتر از ۱۰۰ درجه و عمل کردن ترموستات حد قفل شدن پکیج   با فشار دادن دکمه ” C” دستگاه را ازقفل خارج کنید-زمانیکه دما به ۶۰ درجه برسد، دستگاه شروع به کار خواهد کرد-ودر صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید

کد خطای پکیج لورچ

کد خطای پکیج لورچ

کد خطای پکیج لورچ

 

کد خطا

شرح خطا

تاثیر خطا

راهکار رفع خطا

E10 افزایش بیش از اندازه فشار سیستم شوفاژ (> از۲٫۷ bar ) قفل شدن پکیج  بررسی شود شیر پرکن بسته باشد- با بازکردن پیچ هواگیری رادیاتورمقداری از آب را تخلیه کنید- درصورت برطرف نشدن یا تکرار مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E12 عدم عملکرد صحیح کنترل از راه دور قفل شدن پکیج reset کردن دستگاه خاموش کردن دستگاه

 

E13 خطای نرم افزار برد قفل شدن پکیج  با فشار دادن دکمه ” C” دستگاه را ازقفل خارج کنید ودر صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E *23 خطای سنسور بیرونی (خارج ازساختمان)  بطورخودکار این امکان از دستگاه حذف میشود بررسی موقعیت سنسور خارجی،در صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E25 پایین بودن بیش از اندازه دمای آب سیستم گرمایشی (دمای کمتر از۱٫۵ درجه سانتیگراد) قفل شدن پکیج  زمانی که دما به ۳ درجه برسد، دستگاه به طور خودکار فعال میشود 
E26 خطای الکترونیکی شیر برقی شیر گاز   قفل شدن پکیج با فشار دادن دکمه ” C” دستگاه را ازقفل خارج کنید ودر صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E28 خرابی سنسور دمای آب بهداشتی یا سنسور سیستم گرمایش قفل شدن پکیج  با فشار دادن دکمه ” C” دستگاه را ازقفل خارج کنید ودر صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E31 خطا در تنظیم پارامتر ترموستات اتاقی  قفل شدن پکیج با خدمات مشتریان تماس بگیرید  
E40 خطا در مدار سیستم گرمایشی قفل شدن پکیج  با خدمات مشتریان تماس بگیرید
E77 خطا در ترموستات مخزن(در مواردی که از پکیج برای گرم کردن مخازن آب مصرفی استفاده شود) خطا در پارامترها کاهش توان شعله با خدمات مشتریان تماس بگیرید  
E99 خطا در پارامترهای تنظیم برنامه قفل شدن پکیج  با خدمات مشتریان تماس بگیرید

 

کد خطا

شرح خطا

تاثیر خطا

راهکار رفع خطا

E0* خطای عدم ارتباط با ترموستات زمان دارECOCHRONO کارکرد موقت با خدمات مشتریان تماس بگیرید  
E1 خطای عدم جرقه زنی قفل شدن پکیج   با فشار دادن دکمه ” C” دستگاه را ازقفل خارج کنید ودر صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E1/15 خطای سوئیچ فشار هوا قفل شدن پکیج با فشار دادن دکمه ” C” دستگاه را ازقفل خارج کنید ودر صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E3 خطای سنسور دمای سیستم گرمایش قفل شدن پکیج   با فشار دادن دکمه ” C” دستگاه را ازقفل خارج کنید ودر صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید
E4 خطای سنسور دمایی سیستم آبگرم مصرفی دستگاه با قدرت حرارتی کمتر به کارخود ادامه میدهد با خدمات مشتریان تماس بگیرید 
E5  خطای مدولاسیون شیر گاز پکیج درحالت مینیمم شعله کار میکند   با خدمات مشتریان تماس بگیرید
E6 تشخیص دمای بالاتر از۹۰ درجه سانتیگراد توسط سنسور سیستم گرمایشی  سیستم برای مدارگرمایشی موقتا به صورت خودکار خاموش میشود ولی آبگرم مصرفی به صورت عادی در دسترس است دستگاه به طور خودکار خاموش میشود تا دمای آب به کمتر از ۶۰ درجه سانتیگراد برسددرصورت تکرار عیب با خدمات مشتریان تماس بگیرید
E7 اختلال در عملکرد سوئیچ فشار هوا قفل شدن پکیج   با خدمات مشتریان تماس بگیرید 
E8 کاهش بیش از اندازه فشار آب سیستم گرمایشی (کمتر از ۰/۴۵ بار) قفل شدن پکیج بررسی نشتی سیستم لوله کشی – تامین فشار آب ورودی کافی با بازکردن شیرپرکن – هواگیری مدار سیستم گرمایشی
E9 ناشی از دمای بیشتر از ۱۰۰ درجه و عمل کردن ترموستات حد قفل شدن پکیج   با فشار دادن دکمه ” C” دستگاه را ازقفل خارج کنید-زمانیکه دما به ۶۰ درجه برسد، دستگاه شروع به کار خواهد کرد-ودر صورت برطرف نشدن مشکل با سرویسکار تماس بگیرید

کد خطای پکیج ایساتیس

کد خطای پکیج ایساتیس

 کد خطای پکیج ایساتیس

کد خطا شرح خطا
E0 خطای سنسور ورودی
E1 کم بودن آب داخل دستگاه
E2 نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
E3 سنسور رفت گرمایش معیوب است
E4 سنسور آبگرم مصرفی معیوب است
E6 مشکل فن یا دیفرانسیل هوا
E7 دمای بیش از حد

کد خطای پکیج مرکوری

کد خطای پکیج مرکوری

کد خطای پکیج مرکوری

 

لیست خطای {Erorr} پکیج دیواری مرکوری جهت عیب یابی پکیج مرکوری و نحوه رفع عیب

کدهای خطای پکیج مرکوری و مگاتروم

  E1 نبودن گاز یا عدم تشخیص شعله این مشکل توسط سنسور جرقه زن مشعل اعلام می شود – اطمینان از باز بودن شیر گاز ورودی

– تمیز و تنظیم کردن یون تشخیص شعله

E2

دما بالای ۱۰۵ درجه سنسورحدعمل کرده است این خطا توسط فیوز 105 درجه اعلام می شود – خرابی پمپ

– رسوب گرفتن مبدل ثانویه

– گرفتگی مسیر

– بسته بودن شیرهای رادیاتور

E3

مشکل فن یا سوئیچ ایمنی دودکش این خطا توسط سوئیچ فشار هوا اعلام می شود – خرابی فن و یا گیر بودن پروانه فن

– خرابی پرشر سویچ هوا

E4

کم بودن آب داخل دستگاه این خطا توسط سوئیچ فشار آب اعلام می شود – تنظیم بار دستگاه روی 1/5 بار

– اگر با تنظیم بار مشکل برطرف نشد پرشر سوئیچ آب تعویض گردد

E6

سنسور آبگرم مصرفی معیوب است این خطا توسط  NTC مسیر آبگرم مصرفی اعلام می شود – تعویض سنسور آبگرم

E7

سنسور رفت گرمایش معیوب است این خطا توسط NTC مسیر گرمایش اعلام میشود – تعویض سنسور شوفاژ

E9

هشدار جهت جلوگیری از یخ زدگی این خطا برای اعلام فعال شدن حالت یخ زدایی اعلام می شود – استفاده از محلول ضد یخ زدگی و تزریق آن به مدار شوفاژ Maham PROTE

E10

هشدار جهت رسوب زدایی مبدل این خطا جهت تذکر رسوبگیری در مبدل اعلام می شود – شستشوی مبدل ثانویه

کد خطای پکیج مرکوری

کد خطای پکیج مرکوری

کد خطای پکیج مرکوری

 

لیست خطای {Erorr} پکیج دیواری مرکوری جهت عیب یابی پکیج مرکوری و نحوه رفع عیب

کدهای خطای پکیج مرکوری و مگاتروم

  E1 نبودن گاز یا عدم تشخیص شعله این مشکل توسط سنسور جرقه زن مشعل اعلام می شود – اطمینان از باز بودن شیر گاز ورودی

– تمیز و تنظیم کردن یون تشخیص شعله

E2

دما بالای ۱۰۵ درجه سنسورحدعمل کرده است این خطا توسط فیوز 105 درجه اعلام می شود – خرابی پمپ

– رسوب گرفتن مبدل ثانویه

– گرفتگی مسیر

– بسته بودن شیرهای رادیاتور

E3

مشکل فن یا سوئیچ ایمنی دودکش این خطا توسط سوئیچ فشار هوا اعلام می شود – خرابی فن و یا گیر بودن پروانه فن

– خرابی پرشر سویچ هوا

E4

کم بودن آب داخل دستگاه این خطا توسط سوئیچ فشار آب اعلام می شود – تنظیم بار دستگاه روی 1/5 بار

– اگر با تنظیم بار مشکل برطرف نشد پرشر سوئیچ آب تعویض گردد

E6

سنسور آبگرم مصرفی معیوب است این خطا توسط  NTC مسیر آبگرم مصرفی اعلام می شود – تعویض سنسور آبگرم

E7

سنسور رفت گرمایش معیوب است این خطا توسط NTC مسیر گرمایش اعلام میشود – تعویض سنسور شوفاژ

E9

هشدار جهت جلوگیری از یخ زدگی این خطا برای اعلام فعال شدن حالت یخ زدایی اعلام می شود – استفاده از محلول ضد یخ زدگی و تزریق آن به مدار شوفاژ Maham PROTE

E10

هشدار جهت رسوب زدایی مبدل این خطا جهت تذکر رسوبگیری در مبدل اعلام می شود – شستشوی مبدل ثانویه