کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی کنمور

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی کنمور

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی کنمور در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور ماشین ظرفشویی kenmore به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور ماشین ظرفشویی کنمور میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر ماشین ظرفشویی دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی کنمور

 

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی کنمور

1-1:

علت ارور:کنترل پنل گیر کردن یک رله در برد مدارش را تشخیص داده است.

1-2:

علت ارور:خرابی حافظه در برد کنترل قسمت های نرم افزاری ناقص در پردازنده

2-1:

علت ارور:برد کنترل الکترونیکی یک کلید گیر کرده در پنل کنترل تشخیص داده است.

2-2:

علت ارور:برد کنترل الکترونیکی ارتباطی از پنل کنترل تشخیص نمی دهد.

3-1:

علت ارور:قطع بودن سیم یا خراب بودنترمیستور

3-2:

علت ارور:مدار ترمیستور اتصال کوتاه شده است.

3-3:

علت ارور:ایراد 0WI

4-1:

علت ارور:عدم وجود ارتباط بین برد کنترل الکترونیکی و موتور پمپ شستشو

4-2:

علت ارور:خطای ارتباط بین کنتل الکترونیکی و موتر پمپ شستشو

5-1:

علت ارور:درب قفل نمیشود.

5-2:

علت ارور:درببازنمیشود.

6-1:

علت ارور:برد کنترل الکترونیکی ورود آب به تشت ماشین ظرفشویی را تشخیص نمیدهد.

6-2:

علت ارور:شیر برقی ورودی آب یک مشکل الکتریکی دارد.

6-3:

علت ارور:وجود کف یا هوا در پمپ آب

6-4:

علت ارور:میکروسوئیچ شناور باز است.

6-6:

علت ارور:آب ورودی خیلی سرد است.

6-7:

قطع بودن یا خرابی فلومتر

6-8:

علت ارور:مشکل با شیر باز تولید سختی گیر آب

7-1:

علت ارور:المنت حرارتی کارنمیکند.

7-2:

علت ارور:المنت حرارتی خاموش نمیشود.

8-1:

علت ارور:تخلیه کند

8-2:

علت ارور:مشکل الکتریکی پمپ تخلیه

9-1:

علت ارور:برد کنترل الکترونیکی موقعیت دایورتر را تشخیص نمیدهد.

9-2:

علت ارور:دایورتر گیر کرده است.

10-1:

علت ارور:مشکل الکتریکی دیسپنسر

10-2:

علت ارور:مشکل الکتریکی موتور واکس تهویه

10-3:

علت ارور:مشکل فن خشک کن